PRIMUS'S CLIENT - CÔNG TY CỔ PHẦN DATX VIỆT NAM

Địa chỉ:
Việc làm PRIMUS'S CLIENT - CÔNG TY CỔ PHẦN DATX VIỆT NAM
 • Trưởng Phòng Nghiên Cứu Phân Tích Chứng Khoán

  PRIMUS'S CLIENT - CÔNG TY CỔ PHẦN DATX VIỆT NAM

  46000000 - 0Hà Nội15/01/2022
  Lập các báo cáo chuyên sâu như nhận định thị trường, báo cáo ngành, báo cáo phân tích doanh nghiệp. Nghiên cứu thị trường về lĩnh vực tài chính, chứng khoán và các quy định, điều luật có liên quan. Đào tạo về việc ứng dụng sản phẩm AI trong đầu tư chứng khoán đến đối tác, khách hàng, nhân viên nội...
 • Trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm

  PRIMUS'S CLIENT - CÔNG TY CỔ PHẦN DATX VIỆT NAM

  92000000 - 0Hà Nội14/01/2022
  Xây dựng tài liệu mô tả nghiệp vụ (BRD), chốt tài liệu quy trình/chính sách/biểu mẫu/SMS/email.. với IT và đơn vị nghiệp vụ, bao gồm việc phối hợp xây dựng bộ công thức trên phần mềm giao dịch chứng khoán phù hợp với thông lệ thị trường và đảm bảo tính tuân thủ. Xây dựng tài liệu test - theo dõi...
 • Tuyển dụng CEO - Giám Đốc Điều Hành (Lĩnh Vực Chứng Khoán) tại Hà Nội

  PRIMUS'S CLIENT - CÔNG TY CỔ PHẦN DATX VIỆT NAM

  Thỏa thuậnHà Nội13/01/2022
  Phụ trách bộ phận Sale và Marketing, phụ trách việc bán hàng và doanh số bán hàng của Công ty. Phụ trách việc nghiên cứu thị trường, giới thiệu công nghệ DATX đến các thị trường có tiềm năng theo định hướng chiến lược của Công ty. Xây dựng đội ngũ nhân sự phục vụ mục tiêu kinh doanh của Công ty Xây ...
 • Giám Đốc Nhân Sự

  PRIMUS'S CLIENT - CÔNG TY CỔ PHẦN DATX VIỆT NAM

  Thương lượngHà Nội13/01/2022
  Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho chiến lược phát triển của Công ty. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nghề nghiệp, đào tạo cho CBNV Công ty hàng năm. Lập ngân sách nhân sự hàng năm. Thiết lập KPI, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên hàng năm. Hỗ trợ cho các bộ phận liên...
 • Ngành nghề