MrVina Technology

Địa chỉ: Thu Duc City, Ho Chi Minh
Việc làm MrVina Technology
 • Tuyển dụng Backend Developer (NodeJS, Java) tại Hồ Chí Minh - MrVina Technology

  MrVina Technology

  You'll love itHồ Chí Minh25/01/2023
  Cải tiến, tối ưu và phát triển các sản phẩm theo yêu cầu ban giám đốc, nhu cầu của khách hàng. Đưa ra đặc tả về tính năng, bản phác thảo, ước lượng khối lượng công việc cho mobile apps để sourcing, phối hợp làm việc với bên thứ 3 để hoàn thiện mobile apps. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, tính năng yêu ...
 • Backend Developer NodeJS, Java

  MrVina Technology

  You'll love itHồ Chí Minh24/01/2023
  Top 3 Reasons To Join Us The Job Tiếp quản, bảo trì và xây dựng, phát triển server backend & web frontend cho hệ thống thiết bị IoT phục vụ nông nghiệp thông minh 4.0 Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, tính năng yêu cầu từ khách hàng và ban giám đốc, nghiên cứu giải pháp, phương án, lập kế hoạch triển...
 • Ngành nghề