ModunSoft

Địa chỉ: Go Vap, Ho Chi Minh
Việc làm ModunSoft
 • Tuyển dụng Software Developer (.NET, ReactJS, SQL) tại Hồ Chí Minh - ModunSoft

  ModunSoft

  You'll love itHồ Chí Minh25/01/2023
  Lập trình web, phần mềm trên nền tảng .NET và React Xây dựng các ứng dụng web, webservice, api, application. Làm việc với những dự án mới mang tính sáng tạo, hữu ích với xã hội và đáp ứng yêu cầu khách hàng. Tham gia đào tạo, trao đổi kinh nghiệm nội bộ. Tích cực đóng góp những kinh nghiệm, ý tưởng ...
 • Software Developer .NET, ReactJS, SQL

  ModunSoft

  You'll love itHồ Chí Minh25/01/2023
  Top 3 Reasons To Join Us The Job Lập trình web, phần mềm trên nền tảng .NET và React Xây dựng các ứng dụng web, webservice, api, application. Làm việc với những dự án mới mang tính sáng tạo, hữu ích với xã hội và đáp ứng yêu cầu khách hàng. Bảo trì, nâng cấp phần mềm, ứng dụng của công ty theo yêu...
 • Ngành nghề