IMV Jsc,.

Địa chỉ: Địa chỉ: 87 Hoang Van Thai Street, Phu My Hung, Tan Phu Ward, District 7
Việc làm IMV Jsc,.
  • BRAND MARKETING EXECUTIVE

    IMV Jsc,.

    Cạnh tranhHồ Chí Minh26/05/2023
    Trình độ học vấn, chuyên môn/ Education background - Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành MKT/ QTKD/University/ College with the Marketing, Business Administration Kinh nghiệm/ Working Experience - Ưu tiên có kiến thức về ngành hàng Cosmetics, beauty, skincare/ Knowledge of cosmetics, beauty, skincare...
  • Ngành nghề