CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA THỜI GIAN

Địa chỉ: 273B Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, HCM
Việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA THỜI GIAN
  • GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

    CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA THỜI GIAN

    thỏa thuậnHồ Chí Minh25/02/2023
    - Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp cũng như xu hướng thị trường, báo cáo và đưa ra các đề xuất cho ban điều hành và các nhóm quản lý cấp cao trong việc xây dựng các chiến lược tổng thể cho doanh nghiệp. - Hoạch định chiến lược tài chính ngắn, trung và dài hạn. - Xây dựng kế hoạch sử dụng...
  • Ngành nghề