Công Ty CP Phát Triển Phụ Gia Và Sản Phẩm Dầu Mỏ

Địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Tp. Hà Nội
Việc làm Công Ty CP Phát Triển Phụ Gia Và Sản Phẩm Dầu Mỏ
  • Giám Đốc Nhân Sự (Lương Cơ Bản Từ 25 Triệu Trở Lên)

    Công Ty CP Phát Triển Phụ Gia Và Sản Phẩm Dầu Mỏ

    Thỏa thuậnHà Nội24/11/2022
    1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. 2. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. 3. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. 4. Lập ngân sách nhân sự. 5. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh...
  • Ngành nghề