CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN BẮC NINH

Địa chỉ: Số 1 đường Hữu Nghị, Khu Công nghiệp và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn,Thành Phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN BẮC NINH
Ngành nghề